หน้าแรก

“เหนือตะวัน Fest” พื้นที่เรียนรู้ – ชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการ
auto
“เหนือตะวัน Fest” พื้นที่เรียนรู้ – ชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการ

..............................................................................................................

เชียงใหม่ในวันที่อุณหภูมิ ความร้อน และค่าฝุ่นควันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดจนแทบจะมองไม่เห็นดวงตะวันบนท้องฟ้าที่ปกคลุมอยู่เหนือใจกลางเมือง เราเดินทางฝ่าฝ...

แม่จันใต้ Coffee fest: ส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติ วัฒนธรรม และกาแฟ
auto
แม่จันใต้ Coffee fest: ส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติ วัฒนธรรม และกาแฟ

..............................................................................................................

เครื่องปั่นไฟหลายเครื่องถูกวางเรียงรายพร้อมถังน้ำมันเพื่อปั่นกระแสไฟแทนไฟฟ้า รถปิ๊กอัพขับเคลื่อนสี่ล้อถูกเตรียมไว้เพื่อลำเลียงผู้คนผ่านเส้นทางทุรกันด...

ตัวตนของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทประวัติศาสตร์ไทย
auto
ตัวตนของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทประวัติศาสตร์ไทย

..............................................................................................................

 ณ ตอนนี้ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง มีการจัดทำมาแล้ว 5 ฉบับร่างที่สภาฯ รับหลักการ อันได้แก่ ร่างของสภา...

สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3
auto
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3

..............................................................................................................

วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3...

“ไ ข่ ต้ ม ย้ อ ม สี แ ด ง”
auto
“ไ ข่ ต้ ม ย้ อ ม สี แ ด ง”

..............................................................................................................

“ไ ข่ ต้ ม ย้ อ ม สี แ ด ง” เป็นการอวยพรปีใหม่ ให้มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และการมอบไข่ต้มย้อมสีแดงให้กับแขกผู้มาเยือน ถือเป็นการอว...

previous arrow
next arrow

ข่าว

คู่มือปฏิบัติการ

สำหรับคนทำสื่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

บทความ

“เหนือตะวัน Fest” พื้นที่เรียนรู้ – ชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการ

เหนือตะวัน Fest พื้นที่และสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของสังคมและวัฒนธรรมพี่น้องชาติพันธุ์กับชนเผ่าพื้นเมืองในไทยกว่า 60 กลุ่ม

กิจกรรม

Sornchai Khemmaratwong

15 พฤศจิกายน 2022