วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 17, 2021
หน้าแรก บล็อก
ด่วน! เปิดรับบริจาคบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ชาวกะแย จากรัฐคะยา
เส้นทางสู่สาธารณะรัฐประชาธิปไตยในเมียนมาร์
วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐพล สืบศักดิ์วงษ์ ส.ส.ม้ง พรรคก้าวไกล ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอนฟ้องชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอยที่ทำกินในพื้นที่ดั้งเดิม และขอให้อัยการพิจารณาไม่ฟ้องชาวบ้านกะเหรี่ยง เนื่องจากขาดเจตนาและรัฐมีนโยบายทั้งกฎหมายแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้ว นายณัฐพลกล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จับกุมนายหน่อแอะ มีมิ บุตรชายปู่คออี้ และชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน รวม ๒๑ คน ในข้อหาบุกรุกอุทยานแห่งชาติ ซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ถูกเจ้าหน้าที่เผาบ้านและยุ้งฉางในปี ๒๕๕๔ จนนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย นำโดยปู่คออี้ สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้าน...
มีการโจมตีทางอากาสอีก 3 รอบ ในพื้นที่ “ดากวิน”
อัพเดทเรียลไทม์ ยอดบริจาคช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามตามแนวชายแดนไทย - พม่า
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย นำหมื่นสามพันกว่ารายชื่อ ชงกฎหมายชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสภาผู้แทน ย้ำไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือใคร ขณะที่ประธานสภาฯ ส่งตัวแทนมารับเรื่องไว้ วานนี้ (07 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 12.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นรายชื่อประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวน 13,020 รายชื่อ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เข้าสู่สภาฯ ขณะที่นายชวน...
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่อนหนังสือถึงนายกตู่ ยกหลักการสากลด้านการอนุรักษ์  IUCN ร่ายยาวเหตุผลหากยอมให้ชาวบ้านใจแผ่นดินกลับถิ่นเกิด อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและความมั่นคงชายแดน15 มีนาคม 2564 IMN ได้รับสำเนาจดหมายจากแหล่งข่าว เป็นเอกสารความยาวสี่หน้ากระดาษ ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอหลักการในการพิจารณาแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกลอย เนื้อหาจดหมายอ้างถึงหลักการสากลในการอนุกรักษ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ หรือ IUCN พร้อมทั้งเสนอให้นายกพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  “เข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา” และใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64, 65 แห่ง พรบ. อุทยานแห่งชาติ...
ชวนศึกษาเปรียบเทียบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสามฉบับ ที่คาดว่าจะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในปีนี้ ว่าแต่ทำไมถึงมีร่างกฎหมายถึง 3 ฉบับ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง IMN ขอสรุปความเป็นมาสั้น ๆ เพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านก่อนจะไปศึกษารายละเอียดจากร่างกฎหมายทั้งสามฉบับ  ดังนี้ ร่างที่หนึ่ง “ร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...” เป็นร่างแรกที่จัดทำกันโดยแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นตัวแทนจากทั่วประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์และรับฟังความเห็นจากชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 30 กลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนถูกเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ในยุค คสช. แต่เรื่องก็หยุดอยู่แค่นั้น ไม่มีการนำเข้าไปพิจารณาต่อ จนกระทั่งต้นปี...
เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 9 นาฬิกา บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมในนามภาคี #SAVEบางกลอย ประกาศเตรียมยกระดับการชุมนุมหากรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนมาลงนามในข้อตกลงแก้ไขปัญหาตามที่ ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า ได้รับปากกับชาวบ้านเมื่อวานนี้ ชี้ชาวบ้านยังไม่วางใจหากไม่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านบางกลอยเดินทางกลับชุมชนโดยไม่ถูกดำเนินคดี และข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้ารัฐ และแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ คือ ให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมทั้งกองกำลังสนธิระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ถอนกำลังออกจากชุมชนบางกลอยทันทีหยุดข่มขู่คุกคาม และสกัดกั้นการลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งและความช่วยเหลือจากประชาชนภายนอกให้แก่ชาวบ้านบางกลอยให้ยุติการดำเนินคดีกับแกนนำที่ได้รับหมายเรียกจาก สน. บางซื่อ จากกรณีที่ได้ไปยื่นหนังสือที่หน้ากระทรวงทรัพย์เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์...
Following their prior forced relocation by forestry officials without fair compensation or allocation of land, fifty Karen of all have fled back to their prior homes in the Kaeng Krajan Forest, to their...