กะเบอะดิน: บวชป่า ต้านเหมืองถ่านหิน

14 กุมภาฯ วันแห่งความรัก ชาวอมก๋อยกว่า 500 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชป่า ทำแนวกันไฟ และประกาศเขตพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ที่บ้านกะเบอะดิน หมู่ 12 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อแสดงพลังความรัก ความหวงแหนที่มีต่อบ้านกะเบอะดิน ย้ำจุดยืนไม่ต้องการเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่นี้  

เมื่อรู้ข่าวว่าจะมีงานบวชป่า เพื่อปกป้องพื้นที่จิตวิญญาณของชาวบ้านกะเบอะดินจากการสัมปทานเหมืองถ่านหิน ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็หลั่งไหลกันมาช่วยงานอย่างคับคั่ง ช่วยกันเตรียมงานคนละไม้คนละมือตามความถนัด บรรดาพ่อบ้านทั้งหลายก็นำไม้ไผ่มาจักรสาน เป็นตะกร้า กระเช้า รูปแบบต่าง ๆ เพื่อบอกกับผู้มาร่วมงานว่า ที่นี่มีความร่ำรวยขององค์ความรู้ท้องถิ่น การทำแนวกันไฟเพื่อบอกให้รู้ว่าคนและป่าต่างต้องพึ่งพากัน แม่บ้านเองก็ใช่ว่าน้อยหน้า ถักทอผ้าผืนยาวหลากสี ประดับริ้วทางเดินลึกเข้าไปในป่าจิตวิญญาณแม้ดูเรียบง่ายแต่ช่างตระการตา บรรยากาศเช่นนี้มีให้เห็นไม่บ่อยนักโดยเฉพาะในหมู่บ้านเล็ก ๆ เช่นนี้

สำหรับสถานที่จัดงานบวชป่าในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ป่าจิตวิญญาณที่อยู่ระหว่างการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน โดยบริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดเวทีรับฟังความเห็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบคำขอประทานบัตร แม้ว่าทางบริษัทได้ยืนยันและมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ทางชาวบ้านในพื้นที่ยังคงแสดงจุดยืนไม่ต้องการเหมืองแร่ โดยให้เหตุตามที่เคยระบุในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ว่า มีสมาชิกชุมชนหลายคนที่ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน และมองว่ากระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ไม่มีความโปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งพบพิรุธในรายชื่อแนบท้ายรายงานที่เจ้าของลายมือชื่ออ้างว่าไม่เคยลงชื่อในเอกสารดังกล่าว บางคนบอกว่าเคยลงชื่อจริงแต่เป็นกิจกรรมอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเห็นชอบให้มีเหมืองแร่

ที่ผ่านมาชาวบ้านกะเบอะดินเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยเฉพาะสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  เพื่อขอให้มีการเพิกถอนเอไอเอ แต่ได้รับการยืนว่ารายงานได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบที่ขาวบ้านมีความกังวลไว้ด้วยแล้ว ส่วนปัญหารายชื่อแนบท้ายที่มีการท้วงติง ให้ผู้ร้องเรียนนำส่งพยานหลักฐานให้หน่วยงานพิจารณาต่อไป

นอกจากปัญหาด้านกระบวนการจัดทำรายงานเอไอเอแล้ว นายสนธยา แสงเพชร ผู้ประสานงานรณรงค์ยุติถ่านหิน กรีนพีช ประเทศไทย มองว่าอาจมีผลกระทบด้านอื่นที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในรายงานอีก เช่น ปัญหาการแย่งใช้น้ำกับชุมชน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้น้ำมากถึงวันที่ละ 3.8 แสนลิตร เพื่อล้างแร่ก่อนขนย้ายออกไป ปัญหาถัดมาคือพื้นที่ซับน้ำถูกทำลาย เนื่องจากมีการสูบชั้นใต้ดินออกจากก้นเหมือง รวมถึงอาจมีสารโลหะหนักปนเปื้อนด้วย

ปัญหาถ่านหินอมก๋อย นอกจากมีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในยุคที่เชียงใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 จึงเกิดคำถามว่ายังมีความจำเป็นและคุ้มค่าอยู่ไหมที่จะต้องเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่