กำหนดการพิธีศพ ปู่คออิ มีมิ

กำหนดการพิธีศพ ปู่คออิ มีมิ

5-11 ตุลาคม 2561

5-8 ตุลาคม 2561

-เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม ณ.วัดแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

9 ตุลาคม 2561 ( พาปู่กลับบ้าน )

-เวลา 07.00 น.เคลื่อนศพ จากวัดแก่งกระจาน เข้าสู่หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

-เวลา 10.00 น. ศพถึงหมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย

-เวลา 10.30 น.เคลื่อนศพไปไว้ยังบ้านปู่ ภายในหมู่บ้าน

-เวลา 18.00 น.พิธีกรรมงานศพ ตามความเชื่อชาวปกาเกอญอ ( เป่าแคน เฝ้าศพ )

10 ตุลาคม 2561

-พิธีกรรมงานศพ ตามความดชื่อชาวปกาเกอญอ ( เป่าแคน เฝ้าศพ )

11 ตุลาคม 2561

-เวลา 09.00 น.เคลื่อนศพออกจากบ้าน มุ่งหน้า เชิงเขาท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย

-เวลา 10.00 น. ทำพิธีเผาศพ