ขอเชิญร่วมงาน
——————
“มีดีมาโชว์” TOGETHER WE CAN
งานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Poster3-edit1
ภายในงานพบกับ
———————
1.การนำเสนอความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าผ่านช่วง มีดีมาโชว์
2.ฐานการเรียนรู้อันหลากหลายของชนเผ่าพื้นเมือง ผ่านตลาดนัดมีดี
3.ระดมความคิดเห็นของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองต่อทิศทางการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองผ่านเวที ไปดีกันต่อ

ซุ้มนิทรรศการ เรียนรู้ตลอดงาน เช่น
————————————-
1.สภาชนเผ่าพื้นเมือง : ให้ความรู้ รับยื่นข้อเสนอ
2.คลีนิคสถานะบุคคล : ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทาง
3.โอกาสทางการศึกษา: แนะแนวการศึกษาของราชภัฏ วิทยาลัยชุมชน) เนื้อหา ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของโพธิวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เรียน การสมัคร หลักสูตรพยาบาล จัดเป็นบู๊ธนิทรรศการและเอกสารแจก การศึกษาปริญญาโท มภช. อาศรมศิลป์ อาจจะเปิดลงทะเบียนจัดทำเป็นฐานข้อมูล มีผู้ให้คำปรึกษา ทดลองทำแบบทดสอบ (***อาจจะบูรณาการการให้ความรู้เรื่อง SDGs ในบู๊ธนี้)

4.ความมั่นคงทางอาหาร : ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางอาหารของชนเผ่าพื้นเมือง เเละมีอาหารให้ชิม

5.กรมกิจการเด็ก (สภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและการลดความรุนแรงในเด็ก)

6.เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง : ความเป็นมา การทำงานที่ผ่านมาจนทำให้เกิดเป็นงานสมัชชา
7.พื้นที่นี้ดีจัง…

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ Sirirat Koi โทร : 0899994539 หรือ ที่
เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง 252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0210

ปล.ถ้าอยากรู้ว่าเรามีดีอะไร มาดู มาจับจ่ายและไปดีกับเราในงานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง

ปล.อีกครั้ง ***ขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเพิ่มเติมให้ทราบภายหลัง
‪#‎มีดีมาโชว‬ ‪#‎TKN‬ ‪#‎IEN‬ ‪#‎PCF‬ ‪#‎IMN‬ ‪#‎PIECY‬ ‪#‎IMPECT‬ ‪#‎IPF‬ ‪#‎เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง‬