คลี่คลายแล้ว ปมเลือดชนเผ่าฯ ใช้กับคนทั่วไปไม่ได้

ชนเผ่าพื้นเมืองเข้าพบช่อง NBT เชียงใหม่ จี้ขอโทษกรณีเสนอข่าวผิดพลาด “เลือดชนเผ่าไม่สามารถใช้กับคนทั่วไปได้” ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว กระทบต่อชนเผ่าจำนวนมาก เรื่องจบลงด้วยดีหลัง NBT รับเป็นความผิดพลาดโดยไม่เจตนา เตรียมแก้ข่าวบ่ายนี้

 สืบเนื่องจากการนำเสนอข่าวของผู้รายงานข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่ (NBT) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ในประเด็นการรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรับบริจาคเลือดจากชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจนและสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ โดยเฉพาะมีเนื้อหาบางช่วงที่ระบุว่า “สำหรับชนเผ่าไม่สามารถนำเลือดของคนทั่วไปต้องเป็นกลุ่มชนเผ่าด้วยกันเท่านั้นเพราะมีสารบางชนิดในกลุ่มชนเผ่าจึงไม่สามารถนำมาใช้กับบุคคลทั่วไปได้…” ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและสร้างความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองกับคนทั่วไป

เช้าวันนี้ ( 30 มิ.ย. 2560) ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสาม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้สถานีแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีการนำเสนอข่าวผิดพลาดก่อนหน้า

นายไวยิ่ง  ทองบือ สมาชิกเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า “การเข้าพบเจ้าหน้าสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีในวันนี้ ไม่ได้ต้องการให้มีการคาดคั้นเอาผิดกับผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวแต่อย่างใด หากแต่ต้องการให้ทางสถานี ชี้แจงและทำความเข้าใจกับสังคมกับเหตุผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ออกมาชี้แจงแล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นความผิดพลาดในการสื่อสาร  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจต่อทุกฝ่ายด้วย  โดยยื่นขอเรียกร้องสามข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ให้ขอโทษชนเผ่าพื้นเมือง ผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
  2. ให้มีความระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่อาจก่อให้เกิดการตีตราเหมารวม การสร้างอคติทางชาติพันธุ์ สร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคมไทย
  3. ขอความร่วมมือมายังสถานี ให้นำเสนอชื่อเรียกที่เหมาะสมและถูกต้องเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อแสดงถึงการยอมรับต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์และเคารพต่อการนิยามตัวเอง ดังนี้
    • รณรงค์ให้เปลี่ยนคำว่า “ชาวเขา” ให้เป็น “ชนเผ่าพื้นเมือง”
    • ให้เรียกชื่อแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกต้อง เช่น

ให้เรียก “ม้ง” แทน “แม้ว”

ให้เรียก “ลาหู่”แทน “มูเซอ”

ให้เรียก “อาข่า” แทน “อีก้อ”

ให้เรียก “ลีซู” แทน “ลีซอ”

ให้เรียก “อิ้วเมี่ยน” แทน “เย้า”

ให้เรียก “ดาราอาง” แทน “ปะหล่อง”

ให้เรียก “มละบริ” แทน “ผีตองเหลือง”

ให้เรียก “ลเวือะ” แทน “ลัวะ”

ทางด้าน NBT โดยนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถาณีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับเป็นความผิดพลาดด้านการสื่อสารโดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิชาการและมีบางถ้อยคำที่สื่อสารผิดพลาดไป  ได้กล่าวขอโทษต่อชนเผ่าพื้นเมือง และจะเสนอข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้  ส่วนข้อเรียกร้องจากชนเผ่าในวันนี้ เป็นเรื่องที่เอ็นบีทีให้ความร่วมมือได้ และบางข้อเป็นสิ่งที่ได้กระทำอยู่แล้ว เช่น การใช้คำเรียกที่ถูกต้อง เป็นต้น

ขณะที่นางสาวชุติมา  มอแลกู่  ชนเผ่าอาข่า  กล่าวเสริมว่า “ขอให้กำลังใจสื่อมวลชนในการทำงานต่อไป คนที่ไม่เคยทำผิดเลยคือคนที่ไม่ทำงานอะไร ดังนั้นขอให้ความผิดพลาดในครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้น และขอร้องต่อผู้บริหารอย่าได้ทำโทษผู้สื่อข่าวที่นำเสนอข่าวนี้ เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่มีเจตนาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชนเผ่า”

พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ พร้อมเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองในอนาคตด้วย