ชาวอมก๋อย ร้องผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอรื้ออีไอเอเหมืองแร่ ชะลอเวทีประชาพิจารณ์

ชาวบ้านอำเภออมก๋อย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และให้สั่งเลื่อนเวทีประชาพิจารณ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายนนี้ออกไปก่อน ชี้ชาวบ้านไม่เคยรับรู้ข้อมูล ผลดี ผลเสีย  ด้านปลัดจังหวัดแจง จำเป็นต้องเดินหน้าตามกฎหมาย แต่ให้ชาวบ้านนำข้อกังวลไปสะท้อนในเวทีได้

วันนี้ (19 กันยายน 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภออมก๋อย ได้รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้มีคำสั่งด่วนเลื่อนเวทีประชาพิจารณ์การเปิดสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการปรึกษาหารือกับชาวบ้าน และไม่มีการเปิดเผยถึงผลกระทบอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใหม่ เนื่องจากรายงานฉบับเดิมนั้นพบพิรุธหลายประการ เช่น พบรายชื่อผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะลงนามเห็นชอบในรายงาน บางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่มีลายมือชื่อปรากฎ รวมถึงมีการลงซื่อซ้ำกัน เป็นต้น

ทางด้านนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า เวทีประชาพิจารณ์ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2562 แล้วนั้น จำเป็นจะต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนข้อกังวลต่าง ๆ ของชาวบ้านก็สามารถนำไปนำเสนอในวันดังกล่าวได้ เพราะเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว ส่วนประเด็นเสนอเรียกร้องให้มีกระบวนการจัดทำอีไอเอใหม่นั้น ตนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้ แต่จะรับเรื่องไว้แล้วนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ขณะที่ตัวแทนจากเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย กล่าวว่า จะนำคำตอบที่ได้ในวันนี้ กลับไปสื่อสารและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง เหตุผลที่ต้องคัดค้านการทำเหมืองถ่านหินในพื้นที่ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตุถึงรายชื่อหมู่บ้านที่โผล่มาภายหลัง ว่ามีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากในรายงานอีไอเอไม่ปรากฎชื่อ “บ้านขุน” ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงแต่อย่างใด แต่ปรากฎว่าคราวนี้ชาวบ้านในที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านขุนกลับได้รับหนังสือเชิญจากอุตสาหกรรมจังหวัดให้เข้าร่วมรับฟังความเห็นด้วย ซึ่งประเด็นนี้ชาวบ้านและทางเครือข่ายยุติเหมืองแร่ฯ กังวลว่าจะเป็นการจัดตั้งมวลชนมาปะทะกัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ทางเครือข่ายฯ และภาคประชาสังคมก็จะขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

นอกจากนี้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในวันนี้ยังมีผู้แทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ อย่างน้อย 3 พรรคมารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน เพื่อนำไปหารือภายในพรรคต่อไป

ติดตามชมบรรยากาศย้อนหลังได้ ที่เฟสบุ๊คเพจ IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

บทความก่อนหน้านี้Live สด!!! ชาวอมก๋อยร้องผู้ว่าเชียงใหม่สั่งยุติเหมืองแร่..
บทความถัดไปNew York – Indigenous Peoples pledged their commitment to take action on Climate Change.
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN) จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผ่านการพูดคุยของกลุ่มผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองจากคนในและมิติใหม่ๆ ที่จะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนชายขอบมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Medias Network: IMN) จึงเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมืองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย