ชาวเลเศร้า สิ้นลุงสิดิษ วัย 72 ปี

ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคใต้ ร่วมแสดงความอาลัยหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของลุงสิดิษ ประมงกิจ ผู้อาวุโสมอแกน แห่งเกาะเหลาในวัย 72 ปี ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก

นายสิดิษ ประมงกิจ หรือที่ลูกหลานชาวมอแกนรู้จักกันในนาม ลุงสิดิษได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงพยาบาลระนอง หลังเข้ารับการรักษาตัวฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการหมดสติเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ทราบภายหลังว่าสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองแตก

ลุงสิดิษ เป็นผู้อาวุโสมอแกน แห่งเกาะเหลาจังหวัดระนอง ช่วงชีวิตของลุงได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านการต่อสู้มากมาย มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมของชนเผ่ามอแกน และยังเป็นหนึ่งในแกนนำต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่าง ๆให้กับลูกหลาน โดยเฉพาะสิทธิในสัญชาติ และรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมกัน

คุณงามความดีของลุงสิดิษ เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงของหน่วยงานราชการ นักวิชาการและหน่วยงานภาคประชาสังคม จนได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่นอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาส จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ก่อนจะเสียชีวิต ลุงสิดิษเป็นหนึ่งแกนนำชนเผ่าที่ร่วมผลักดันให้มีการรวบรวมข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เพื่อจัดเก็บและถ่ายทอดให้ลูกหลาน ไม่ให้ลืมรากเหง้าของตนเอง

การจากไปของลุงสิดิษในครั้งนี้ เป็นข่าวเศร้าสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของลูกหลานชาวเลและชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมงานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้ว ครั้งที่ 16
บทความถัดไปชาวเลไม่ทิ้งกัน
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN) จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผ่านการพูดคุยของกลุ่มผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองจากคนในและมิติใหม่ๆ ที่จะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนชายขอบมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Medias Network: IMN) จึงเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมืองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย