เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านจะนะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน  และข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือชาวลาหู่ บ้านจะนะ ต.แม่อาย จ. เชียงใหม่  ณ ขนะนี้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มนั้นค่อนข้างเพียงพอแล้ว  แต่ชาวบ้านต้องการสะเบียง เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง, ข้าวเปลือก, อุปกรณ์การเกษตร, เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งของใช้ในชีวิตประจำวัน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 15.30 น. ได้เกิดเพลิงไหม้หมู่บ้านจะนะ หมู่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีบ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 57 หลังคาเรือน (มีบ้านเลขที่ 48 หลัง และไม่มีบ้านเลขที่ 9 หลัง) และมีประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 249 คน (ผู้ใหญ่ 154 คน: ชาย 78 คน และหญิง 76 คน  เด็กและเยาวชน 95 คน: ชาย 51 คน และหญิง 44 คน) และเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 คน  ซึ่ง ณ ขณะนี้มีหน่วยงานหรือองค์กที่เข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วหลายแห่ง แต่ยังขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น นมผงสำหรับเด็กอ่อน ผ้าอนามัย ชุดชั้นใน เป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังต้องการที่พักชั่วคราวก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ดังนั้น จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนจากภาคีองค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีจิตกุศลและต้องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหนุนเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็ว ในนามสำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) จึงใคร่ขอรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ พร้อมทั้งระดมงบประมาณสำหรับการปลูกสร้างบ้านให้กับชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับนี้ สำนักงาน สชพ. จะขอทำหน้าที่เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนมีเอกภาพและตรงกับความต้องการของชาวบ้านมากที่สุด หากท่านที่สนใจบริจาคสิ่งของหรือร่วมสมทบงบประมาณได้ที่ สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะเลขที่บัญชี 011-8-69390-6 และส่งรายการโอนมายังสำนักงาน สชพ. ด้วย เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินและแจ้งความคืบหน้าการสนับสนุนให้ท่านทราบต่อไป20160416_124933 20160416_125245

ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ จัดเก็บข้อมูลโดยองค์กรพัฒนาอาชีพนานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง และองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นเนล