สชพ. มอบเงินบริจาคช่วยชาวบ้านจะนะ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สชพ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองนำเงินที่ได้รับบริจาคกว่าเก้าหมื่นบาท  มอบให้กับชาวละหู่ บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา

จากการที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมความช่วยเหลือให้แก่ชาวละหู่ บ้านจะนะ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวน 57 หลังคาเรือน ไร้ที่อยู่อาศัย สชพ.จึงได้ประกาศรับบริจาคเงินผ่านบัญชี บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ เลขที่บัญชี 011-8-69390-6 เมื่อเดือนที่ผ่านมานั้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สรุปยอดเงินบริจาคสุทธิ จำนวน 95,040 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) จึงได้เดินทางไปมอบเงินดังกล่าวให้กับชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหาย

สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และเครือข่ายวัฒนธรรมละหู่ ได้เข้าพื้นที่หมู่บ้านจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยได้ประสานกับคุณเอเมา พงศ์พานาวรรณ ผู้อำนวยการองค์กรพัฒนาอาชีพนานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง ทำหน้าที่เอื้ออำนวยในการเชื่อมประสานกับชาวบ้าน  เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนสถานการณ์การแก้ไขปัญหากรณีเกิดอัคคีภัยทั้งหมู่บ้าน โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้มีการระดมทุนจากภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระดมได้ จำนวน 95,040 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมด้วยสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนชาวบ้านที่ยังขาดแคลนงบประมาณสร้างบ้านตามจำนวนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 57 หลัง

ในขณะนี้มีภาคเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างบ้าน และกำลังเร่งก่อสร้าง จำนวน 15 หลัง เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนชาวบ้านมีความลำบากจากการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก โดยวางแผนจะสร้างเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 42 หลัง อยู่ระหว่างการออกแบบวางแผนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับการช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัย หากท่านใดสนใจบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 252 ม.2   ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ เลขที่บัญชี 011-8-69390-6 และส่งรายการโอนมายังสำนักงาน สชพ.ด้วย เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินและแจ้งความคืบหน้าการสนับสนุนให้ท่านทราบต่อไป

วริศรา เลิศถาวรชัยสกุล รายงาน

บ้านจะนะ
บัญชีธนาคาร ที่เปิดรับบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน