สิ้นปู่คออี้ 107 ปี กะเหรี่ยงสยามห้าแผ่นดิน

ปู่คออี้  มีมิ ผู้เฒ่าแห่งต้นน้ำเพชร  กะเหรี่ยงสยามห้าแผ่นดิน ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 04.14 ของเช้าวันนี้ สิริอายุ 107 ปี ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ตลอดเวลา 107 ปู่คออี้ต้องเจอกับเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง
อาจารย์วุฒิ  บุญเลิศ ผู้ที่ติดตามเรื่องราวของปู่คออี้อย่างใกล้ชิด ได้เขียนไว้บนเฟสบุ๊คส่วนตัวดังนี้

ปู่ได้เรียกร้องและปกป้องสิทธิ์ของตนเองและชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน- บางกลอยบน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นับแต่ปี 2554-2561 ใช้เวลาร่วม 7 ปีภาระกิจของปู่บางเรื่องเสร็จแล้วเช่น…

1.พิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรมว่าจนท.อช.แก่งกระจานผลักดันบังคับอพยพย้ายบ้านเผาบ้านยุ้งฉางข้าวผิดกฏหมาย ศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วให้กรมอุทยานชดใช้ค่าเสียหาย

2. ปู่มีบัตรปชช.เป็นคนไทย มาตั้งแต่เกิด มีสัญชาติไทยมิใช่คนต่างด้าวตามที่หน.อช.แก่งกระจานกล่าวหา

3. ปู่ยืนยันว่าบ้านใจแผ่นดินเป็นถิ่นฐานเดิมที่ปู่เกิด.ศาลปกครองสูงสุดยอมรับว่าบ้านใจแผ่นดินเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนกะเหรึ่ยง

4.ศาลปกครองสูงสุดให้กรมอุทยาน.แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิชุมชนโดยให้ปฏิบัติตามมติแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชิวิตกะเหรี่ยงมติครม.3 สค.53. ตามที่ปู่เรียกร้อง

5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.ได้ประกาศมอบรางวัลให้ปู่ในฐานะบุคคลที่ปกป้องสิทธิชุมชนดั้งเดิม

..เรื่องเศร้าของปู่ ปู่เสียใจที่ถูกบังคับให้ลงมาจากบ้านเดิมที่เคยอยู่ เสียใจที่หลานชาย “บิลลี่” ถูกเจ้าหน้าที่ อช.แก่งควบคุมตัวและหายไป และอาจารย์ป็อด นายทัศกมลโอบอ้อม ที่ปู่รักเหมือนลูกถูกยิงเสียชีวิตเพราะปกป้องกะเหรี่ยงแก่งกระจานและเสียใจสที่สุด คือไม่ได้กลับไปตายที่บ้านเกิดในป่า..

…คาถาที่ปู่ให้ไว้… “. เราทุกคนต้องรักกัน.”
คำเตือนของปู่…เขาก็อยู่ในที่ของเขาเราคนกะเหรี่ยงก็อยู่ในที่ของเราต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน.”..

ที่มา: Wut Boonlert