เชิญร่วมงาน วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

เชิญร่วมงาน
—————
วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
“พื้นที่ทางจิตวิญญาณ การเรียนรู้ สู่ความมั่นคงของวิถีชนเผ่าพื้นเมือง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พบกับหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น
• เสวนาสุนทรียเสวนา
• เวทีสาธารณะ ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ จากไทยพีบีเอส
• กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2559
– ร่วมถวายพระพร
– ฉายภาพยนตร์สะท้อนความเป็นตัวตนและวิถีชนเผ่าพื้นเมือง
– การแสดงชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง
– มินิคอนเสิร์ตศิลปินชนเผ่าพื้นเมือง
– การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
– ประกวดวาดภาพสะท้อนความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง
• จำลองโรงเรียนวิถีชีวิต
• นิทรรศการ

ศูนย์ประสานการจัดงาน: สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)

ที่ติดต่อ:ผู้ประสานงาน: นายศักดิ์ดา แสนมี่ (08-1387-4904) หรือ นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี (08-1883-1360) โทร: 09-3137-9107Email: nipt.secretariat@gmail.com, cipt.office@gmail.com, www.imnvoices.com

#Indigenous_Peoples_Day #IP_day #วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก #NIPT #IMN #CIPT #IMPECT #EU_Thailand #EU #Diakonia #AIPP