เวทีฝึกอบรมทักษะการผลิตสื่อ นักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ ๔

เวทีฝึกอบรมทักษะการผลิตสื่อ นักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่๘ – ๑๐ มิถุณายน ๒๕๕๘
ณ อุทยานเเหงชาติหาดท้ายเหมือง จ.พังงา