แถลงการณ์เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

เรื่อง

ขอประณามการกระทำอันป่าเถื่อนของเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ที่ทำร้ายร่างกาย

ชาวบ้านลีซูที่กำลังก้มเก็บเศษไม้ในพื้นที่เพาะปลูก

……………………………………..

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2563 ชุดเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน  8 คน ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายนายเลื่อน  ยี่ปา อายุ 55 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ในขณะที่กำลังก้มเก็บเศษไม้ในพื้นที่ทำกินของตนเองในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุชาวบ้านต้องนำส่งโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาตัวและทำการเย็บแผลอย่างเร่งด่วน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แกนนำเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ได้มีโอกาสไปดูสถานที่เกิดเหตุและพูดคุยกับชาวบ้านที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2563 ที่ผ่านมาทราบว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว  เป็นการกระทำทารุณกรรมที่เกินกว่าเหตุ และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายบ้านเมืองอย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้อง ดังนี้

  1. ขอประนามการกระทำของชุดเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่กระทำการเกินกว่าเหตุ ที่มีการทำร้ายร่างกายชาวบ้านโดยใช้พานท้ายปืนยาวทุบตีจนศีรษะแตก จนต้องเร่งนำส่งไปทำการรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลและเย็บแผลไป จำนวน 5 เข็ม นอกจากนั้นในช่วงเกิดเหตุ ชุดเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยังได้ยิงปืนสั้น 9 มม. จำนวน 2 นัดด้วย ด้วยเหตุนี้ทางเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทยและภาคีฯ จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการเกินกว่าเหตุโดยเร่งด่วน

2. ให้รัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติการไล่จับกุมและคุมขังชาวบ้านที่ทำไร่หมุนเวียนหรือทำกินในพื้นที่เดิม หรือกล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกป่า ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่และทำกินมาก่อนการประกาศเขตป่าของรัฐ โดยเน้นการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐ ที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าได้มีส่วนร่วมในการจัดการ และสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถดำรงวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จะขอติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

ด้วยจิตสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

5 พฤษภาคม 2563

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่: คุณคะติมะ  หลี่จ้ะ       (063-3142-8292), Email: damata788@gmail.com  คุณอธิวัฒน์ เลาหมู่ (097-979-6471)  คุณศักดิ์ดา  แสนมี่ (081-387-4904) Email: sakda.saenmi@gmail.com