ด้วยวันที่ 1 เมษายน 2559 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย และเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย ได้มีการหารือถึงประเด็นหญิงสาวชนเผ่าม้งคนหนึ่งที่บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกฉุดและถูกทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นพิการ โดยเครือข่ายฯได้มีข้อสรุปดังนี้
1) เครือข่ายขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้หญิงที่เป็นเหยื่อที่ถูกฉุดและถูกทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นพิการ
2) เครือข่ายขอประณามถึงการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำอันป่าเถื่อน และไม่ใช่ประเพณีหรือวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งแต่อย่างใด แต่เป็นการกระทำส่วนบุคคลเท่านั้น
3) หากยังมีการฉุดหรือบังคับแต่งงานโดยที่ฝ่ายผู้หญิงไม่เต็มใจอีก เครือข่ายตระกูลแซ่ในประเทศไทยจะขอประณามและให้มีการดำเนินการตามกฎหมายทันที

ด้วยความเชื่อมั่นในวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 เมษายน 2559
————————————————————
‪#‎สตรีชนเผ่าพื้นเมือง‬ ‪#‎สตรีม้ง‬ ‪#‎แถลงการณ์‬ ‪#‎IMN‬ ‪#‎NIPT‬ ‪#‎CIPT‬‪#‎IMPECT‬ ‪#‎Hmong‬ ‪#‎ม้ง‬ ‪#‎สตรี‬ ‪#‎Women‬ ‪#‎Indigenous‬ ‪#‎Thailand‬