โอ้ละพ่อ! ข้อมูลขัดแย้งกันวุ่น ชาวบ้านโต้เหตุวิสามัญหนุ่มละหู่ ชี้ จนท. ทำเกินกว่าเหตุ