99 องค์กร ขอ จนท. เร่งจับคนฆาตรกรรมบิลลี่มาดำเนินคดี

เครือข่ายกะเหรี่ยง – ชาวเล  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน พร้อมด้วยองค์กรภาคีอีก 99 องค์กรร่วมแถลงการณ์ ขอบคุณดีเอสไอที่ช่วยไขคดีบิลลี่ พร้อมขอให้เร่งจับคนทำผิดมาดำเนินคดี ให้การเยียวยาครอบครัว

เช้าวันนี้ ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายกะเหรี่ยงและชาวเล คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน พร้อมด้วยองค์กรภาคีอีก 99 องค์กร ร่วมแถลงแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของบิลลี่ และประณามการกระทำการป่าเถื่อนของฆาตรกร พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและคณะทำงานที่ช่วยไขคดีนี้ให้มีความกระจ่างมาขึ้นหลังรอมานานกว่า 5 ปี และให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างโปร่งใสต่อไป

นายประยงค์ ดอกลำใย ผู้แทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กล่าวว่า บ่ายวันนี้จะมีตัวแทนของชาวบ้านและเครือข่ายฯ ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขอให้เร่งรัดนำตัวผู้กระทำผิดตามกระบวนการยุติธรรม


“ครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญมากที่เรารอคอยมากว่าห้าปี เต็ม ๆ  จนหลายคนสิ้นหวังไปแล้วกับการดำเนินคดี หลังจากนี้ภาคประชาสังคม จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการกำกับให้การดำเนินคดีนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี้จะมีการณรงค์ให้รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหาย ที่ได้ลงนามไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2555”

นอกจากนี้นายประยงค์ยังแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในพื้นที่ป่าแก่งกระจานที่ยังคงมีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชาวบ้านอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการบังคับใช้นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน

“มีการพยายามบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 30 มิถุนา 2541 ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ทำกินแบบดั้งเดิมมาหลายชั่วอายุคน  ทั้งที่มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟู่วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งประกาศใช้มาแล้ว 9 ปี แต่กรมอุทยานไม่เคยนำมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

ส่วนความเคลื่อนไหวต่อจากนี้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพร้อมด้วยองค์กรภาคี จะเข้าหาหรือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีชะลอการบังคับใช้กฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าจำนวนมาก

ส่วนทางด้านนายเกรียงไกร ชีช่วง ผู้ประสานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี กล่าวว่า

“ขอเรียกร้องให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามดำเนินคดี้นี้ให้ถึงที่สุด และขอให้รัฐบาลพิจารณานำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟู่วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอื่น ๆ ด้วย”

ภาพ – แซมซั่น ศรีประเสริฐ / ข่าว  – พนม ทะโน