ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ชนเผ่าพื้นเมือง ปี 62 “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก”

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ชนเผ่าพื้นเมือง ปี 62 “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก”

ตามที่เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี 2562  ภายใต้หัวข้อ “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก”   คณะกรรมการได้สรุปผลการตัดสินออกมาแล้ว ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท
นายสุรชาติ แยะแป
จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อภาพ: สืบสานภาษา จากรุ่นสู่รุ่น มิลืมเลือน
"คุณปู่วัยหกสิบกำลังนั่งสอนภาษากะเหรี่ยง ถ่ายทอดภาษาชนเผ่าของตนเองให้กับลูกหลาน เพื่อไม่ให้
ภาษานั้นสูญหายไปตามกาลเวลา"


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินรางวัล 3,000 บาท
เจ้าของภาพ: กฤตชยาธร  รอดพู จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อภาพ: Learning
"ทุกวันอาทิตย์ชาวเผ่า ปาเกอะญอ ที่ป่าเด็ง จะนำเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาถิ่นของตนเอง"


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินรางวัล 3,000 บาท
เจ้าของภาพ: จิรา ชุมศรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ: โน้มกิ่งฟ้ากินดอกดำดอกแดง
"เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าขมุ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ การกินดอกดำดอกแดงนั้นจะต้อง
ทำในวันดี เท่านั้น ซึ่งแต่ละบ้านจะมีวันดีไม่เหมือนกัน  การกินดอกดำดอกแดงจะมีเหล้าอุ ไก่ มันหรือ
เผือกนึ่งและมีดอกดำดอกแดงรวมอยู่ด้วย เมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้ว ก็จะดื่มเหล้าจากไหใช้ไม้ไผ่หรือหลอด
ดูดเรียกว่าโน้มกิ่งฟ้า ซึ่งจะมีเพื่อนบ้านมาสังสรรค์ร่วมวงโน้มกิ่งฟ้าด้วยกันอย่างสนุกสนาน "


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   เงินรางวัล 2,000 บาท
เจ้าของภาพ: ศรีเพชร ช่างเจริญสุข จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อภาพ: เรียนภาษา
"ภาษาถิ่นกำลังจะหายไปหากเราไม่ปลูกฝังลูกๆหลานๆ ให้ความสำคัญเด็กๆ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้พร้อมที่จะ
เรียนรู้ภาษาอยู่เสมอ เราต้องให้ความสนใจ เริ่มต้นจากการเรียนรู้จากภาพต่างๆแอบแฝงภาษาเข้ามา
เพื่อให้เด็กสนุกกับเรียนรู้ภาษาด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จในการที่จะอนุรักษ์ภาษาอย่างแท้จริง "


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   เงินรางวัล 2,000 บาท
เจ้าของภาพ: ธนาวุธ เกตุชีพ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อภาพ: แคนสื่อภาษา
" ตากำลังเล่นเครื่องดนตรีของชนเผ่าลีซูให้หลานฟัง เพื่อซึมซับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชนเผ่า และเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่ารวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษาของชนเผ่าลีซู "


รางวัลชมเชยอันดับ 1   เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: อวยพร เซียมราย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อภาพ: คำสอนแม่
" ภาพนี้เป็นเรื่องราวของชนเผ่าดาราอาง เป็นภาพที่เเม่สอนลูกเย็บผ้า เย็บปักถักร้อย เเม่จะเล่านิทาน
สอนคุณธรรม ระหว่างการทำงานเเละปลูกฝัง อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ไปทางไหนรู้จักอ่อนน้อม
ถ่อมตน"


รางวัลชมเชยอันดับ 2  เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: พูนธนะ ชมภูวิเศษ จังหวัดเชียงราย
ชื่อภาพ: จากรุ่นสู่รุ่น
" วิถีกาแฟ จากรุ่นส่งต่อสู่อีกรุ่น ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบนานเท่านาน ภาพนี้ถ่ายที่หมู่บ้านผาฮี้
หมู่บ้านทำกาแฟอาราบิก้า ได้หอมนุ่มละมุน สุดๆ... และกลายเป็นที่รู้จักดังไปทั่วโลก "


รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: วิหาร ขวัญดี จังหวัดยะลา
ชื่อภาพ: กอและคือชีวิต
"ชาวประมงพื้นถิ่นดั้งเดิมของบ้านตะโล๊ะกะโปร์ อ.ยะหริ่ง ปัตตานี มีอาชีพทำประมง โดยผู้ชายหรือ
หัวหน้าครอบครัวจะเป็นคนออกทะเลในยามพลบค่ำเพื่อไปลงอวนจับปลา และจะกลับขึ้นฝั่งในเวลาเช้า
ของอีกวัน ซึ่งจะต้องนำเรือขึ้นฝั่งจากการที่เรือถูกแช่น้ำ โดยลูกเรือและชาวประมงของเรือลำอื่นๆ
มาช่วยกันเข็นเรือ ลากเรือด้วยแรงคน ซึ่งเรือทุกลำถูกนำขึ้นชายหาดเข้าโรงเก็บ "


รางวัลชมเชยอันดับ 4 เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: ชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อภาพ: ดนตรีสื่อภาษาแห่งสากล
"ดนตรีสื่อภาษาแห่งสากล"


รางวัลชมเชยอันดับ 5 เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: ธนาวุฒิ ฤทธิ์ช่วย จังหวัดภูเก็ต
ชื่อภาพ: การศึกษาตามแสง
" ยังมีอีกหลายพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยที่การศึกษาไปถึง แต่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง การศึกษาบน
ข้อจำกัดดูจะเป็นปัญหาของการสร้างความเท่าเทียมอย่างยิ่ง การอ่านหนังสือโดยหันหน้าเข้าหาแสงเป็น
หนทางเดียวของเด็กๆที่นี่ "


รางวัลชมเชยอันดับ 6  เงินรางวัล 1000 บาท
เจ้าของภาพ: Sirilert Phonsin จังหวัดภูเก็ต
ชื่อภาพ: ตามรอยพ่อ
"กลุ่มชาวเล หรือชาวมอร์แกน มีความชำนาญในเรื่องหาสัตว์น้ำ จากภาพลูกตามหลังพ่อเรียนรู้วิธี
การหาหอยแครง"


“ต้องยอมรับว่าหัวข้อการประกวดภาพถ่ายปีนี้ค่อนข้างยาก เป็นนามธรรม มีขอบเขตที่กว้างมาก ซึ่งภาษาไม่ได้จำกัดแค่การสนทนาพูดคุย แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอด สืบทอดองค์ความรู้ วัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นด้วย

กรรมการตัดสินภาพถ่ายชนเผ่าพื้นเมือง ปี 62