คำคม คนรักษ์ป่า

คำคม คนรักษ์ป่า

คำคม คนรักษ์ป่า “ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”

วันนี้แกนนำชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่างๆในภาคเหนือ จัดเวทีประชุมที่สมาคม IMPECT อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและวางแผนแนวทางการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน บนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่า โดยมีการขับเคลื่อนงานร่วมกันในนาม “เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง”

ในเวทีประชุม มีการตั้งคำถามสำคัญว่า “อยากเห็นภาพของชนเผ่าพื้นเมือง กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอย่างไร?” แกนนำจากหลากหลายพื้นที่ ได้แสดงทัศนะกันอย่างหลากหลาย อาทิ

นางสาว คะติมะ หลี่จา ชนเผ่าลีซู สมาชิกเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวว่า ตนอยากเห็น “ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง มีความมั่นคงในที่ดิน และอยู่อย่างถูกกฎหมาย”

หยั่ว
นายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง
พิพัฒน์
นายพิพัฒน์ บุญปวน

ทางด้านนายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้รู้ภูมิปัญญาม้ง กล่าวว่า “อยากเห็นชนเผ่าฯ อยู่กับกับป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และป่าอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่ถูกทำร้ายเช่นกัน”

ส่วนนายพิพัฒน์ บุญปวน ตัวแทนชนเผ่ากะเหรี่ยง จากบ้านโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “อยากเห็นการยอมรับจากสังคมว่า ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองนั้นสามารถจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง”

‪#‎CIPT‬ ‪#‎IMN‬ ‪#‎NIPT‬