การเล่นคือ “งาน” ของเด็ก

การเล่นคือ “งาน” ของเด็ก

การเล่นคือ “งาน” ของเด็ก มาดูกันว่าเด็กชนเผ่าพื้นเมืองมีการเล่นที่เสริมพัฒนาการเขาอย่างไร โปรดติดตามต่อไปนะครับ