ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ

ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ

ทำแนวกันไฟตามภูมิปัญญาดั้งเดิมและวิธีการสมัยใหม่ 

วันที่ 7มีนาคม 2566 ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ บ้านห้วยมะนาว บ้านหินเหล็กไฟ ม.4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

และหมู่บ้านใกล้เคียง ทำแนวกันไฟตามภูมิปัญญาดั้งเดิมและวิธีการสมัยใหม่