“มอแกน” ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ไร้เสียง ไร้สิทธิ์ ตั้งแต่เกิดจนตาย

“มอแกน” ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ไร้เสียง ไร้สิทธิ์ ตั้งแต่เกิดจนตาย

เขียนโดย เนาวนิตย์ แจ่มพิศ

เมื่อรูปแบบสังคมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ที่ดินบนเกาะแก่งต่างๆ สามารถออกโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลได้ ผืนดินบนเกาะจึงมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศของผู้มีทุนและอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นเกาะ หาดทรายสวยงามต่างๆ จึงถูกจับจองเป็นเจ้าของและออกโฉนดที่ดินบุกเบิกเป็นโรงแรมที่พักราคาสูงบริการนักท่องเที่ยว ชาวมอแกนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ยาวนานต่างถูกบีบขับให้ไปอยู่ตามยถากรรรม

ติดตามได้ในงานเขียนเรื่อง “มอแกน” ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ไร้เสียง ไร้สิทธิ์ ตั้งแต่เกิดจนตาย

ที่นี่เร็วๆนี้ #IMNเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง