สมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

“พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

เชิญชวนติดตาม Live! วันที่ 8 เวลา 17.00 – 18.00 น. สรุปภาพรวมกิจกรรมงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สู่สาธารณะ
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

“พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

8 สิงหาคม 2566 กิจกรรม

-การรับรองสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ชุดใหม่

-การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการสภา ชุดใหม่

-การสรรหาผู้อาวุโสสภาชุดใหม่

-เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ศักยภาพ และบทเรียนการขับเคลื่อนกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในระดับภูมิภาคและเครือข่ายเชิงประเด็น โดยมีผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) ผู้แทนภาคอีสาน ภาคกลาง ออก ตก ภาคใต้ ภาคเหนือพื้นราบ และภาคเหนือพื้นที่สูง

-สรุปแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย

10 สิงหาคม 2566 กิจกรรม

-รายงานผลการดำเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในรอบ ๔ ปี ที่ผ่านมา

-การพิจารณาและรับรองแผนงานเชิงปฏิบัติการของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้ทางเพจ @IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน:

สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (สชพ.) c/o สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) เลขที่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 อีเมล์: cipt.office@gmail.com

โดยติดต่อได้ที่:

– นายศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)

มือถือ: 081-387 4904 อีเมล์: sakda.saenmi@gmail.com

-นางนิตยา เอียการนา ผู้ประสานงานกองเลขานุการจัดงาน มือถือ: 061-649 2492 อีเมล์: nittaya.mee@gmail.com