แผนคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

แผนคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

แผนคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ ศูนย์นิติชาติพันธุ์ ม.ทักษิณ ร่วมจัดทำแผน การส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เกาะจำ เกาะพีพี เกาะลันตา โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย

การให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ที่มีเส้นทางยาวกว่า 300 ปีจาบันทึกต่างๆที่หาได้ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาก็เบียดขับวิถีวัฒนธรรม ให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่วิถีวัฒนธรรม ถูกคามแย่งยึดไปจากชาวเลเสียสิ้น

การผลักดันกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นทางออกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิดั้งเดิม ให้สามารถดำรงอยู่ได้ ก็เพียงพอต่อความต้องการการวางแนวทางการขับเคลื่อน ไปสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม จึงเป็นเป้าหมายร่วมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนต้องเริ่มต้นรวบรวมข้อมูล ยกระดับความรู้ และร่วมขับเคลื่อนรูปธรรม โดยยึดวัฒนธรรม เป็นเส้นทางแห่งการขับเคลื่อน

รายงานโดย: นารี วงศาชล นักสื่อสาร IMN