“ไ ข่ ต้ ม ย้ อ ม สี แ ด ง”

“ไ ข่ ต้ ม ย้ อ ม สี แ ด ง” เป็นการอวยพรปีใหม่ ให้มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และการมอบไข่ต้มย้อมสีแดงให้กับแขกผู้มาเยือน ถือเป็นการอวยพร ในงานเฉลิมฉลองตรุษจีน และปีใหม่ของชนเผ่าพื้นเมืองอิ้วเมี่ยน

วันที่ 17 ก.พ.2567 จังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิอิ้วเมี่ยนไทย พี่น้องอิ่วเมี่ยนทั่วโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 -18 ก.พ.2567 โดยมีนานพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โดยภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการเครื่องเงิน กิจกรรมแสดงบนเวที การสาธิต วิถีชีวิตและการละเล่นของอิ้วเมี่ยนการร้องเพลงอิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน ซึ่งเป็นการนำทุนทางวิถีอิ้วเมี่ยนมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผ้าปัก เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ของฝากอิวเมี่ยน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อสื่อสารประเด็นและสร้างพื้นที่สาธารณะและการแสดงออกทางวัฒนธรรมของพี่น้องอิ้วเมี่ยนและส่งเสริมความยั่งยืนของการดำรงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองในทั่วทุกมุมโลก โดยคาดหวังว่าจะทำให้อิ้วเมี่ยนเกิดความรักความสามัคคีและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต