วันศุกร์, กันยายน 18, 2020
หน้าแรก กิจกรรม การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

การอบรม: นำเสนอเรื่องราว สถานการณ์ อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะชน และเป็นแหล่งข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ข่าวด่วน