วันพุธ, ธันวาคม 11, 2019

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญา: นำเสนอเรื่องราว สถานการณ์ อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะชน และเป็นแหล่งข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

- แนะนำให้อ่าน-

ข่าวล่าสุด

เเนะนำ