วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2021

Infinite Load Articles

ขีดเส้นตาย 60 นาที รัฐบาลต้องลงนามแก้ปัญหาบางกลอย

เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 9 นาฬิกา บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมในนามภาคี #SAVEบางกลอย ประกาศเตรียมยกระดับการชุมนุมหากรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนมาลงนามในข้อตกลงแก้ไขปัญหาตามที่ ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า ได้รับปากกับชาวบ้านเมื่อวานนี้ ชี้ชาวบ้านยังไม่วางใจหากไม่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านบางกลอยเดินทางกลับชุมชนโดยไม่ถูกดำเนินคดี และข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้ารัฐ และแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ...

Karen community in Kaengkrachan is reclaiming their ancestral territory – Land...

Following their prior forced relocation by forestry officials without fair compensation or allocation of land, fifty Karen of...

ค้ายา-ไฟป่า-ล้าหลัง มายาคติกดทับเพื่อนมนุษย์บนพื้นที่สูง

ดูเหมือนว่าการโทษใครสักคนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการโทษตัวเอง และการกล่าวโทษคนที่ด้อยกว่าก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเขาไม่มีพื้นที่ให้โต้ตอบได้ ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหากลุ่มแรก ๆ กรณีหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5

ร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …

ความเป็นมา ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประสบกับสารพัดปัญหา ทั้งเรื่องที่ดิน สิทธิในสัญชาติ การเข้าถึงระบบการศึกษาที่ ปัญหาการสูญหายของอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรม สาเหตุล้วนมาจากกฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงนำสู่การยกร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … เพื่อหวังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ชาวกะเหรี่ยงป่าผาก สุพรรณบุรี ร้อง รมว. กระทรวงทรัพย์ฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน

เร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แนะดันกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ฯ ให้สอดคล้องวิถีชุมชน

เครือข่ายรักษ์ลำน้ำสะเนียน-สไล ประกาศเจตนารมย์ไม่เอาอ่างเก็บน้ำ

https://youtu.be/-1RGKVLJvBk ประกาศเจตนารมย์เครือข่ายรักษ์ลำน้ำสะเนียน-สไลตามที่จะมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำสะเนียนขึ้นมานั้น ได้สร้างความวิตกและความรู้สึกไม่มั่นคงในการเข้าไปทำกินในพื้นที่ และจะทำให้กระทบกับพื้นที่ทำกินและพื้นที่จิตวิญญาณของราษฎร ประมาณ 20,000 ไร่ ของบ้านสองแคว บ้านใหม่เจริญสุข บ้านกลางพัฒนา และหย่อมบ้านห้วยขาม ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทำให้ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์ลำน้ำสะเนียน-สไล ขึ้นมา เพื่อร่วมติดตามโครงการพัฒนาต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน...

ข่าวด่วน