วันอาทิตย์, พฤษภาคม 9, 2021

” นำเสนอเรื่องราว สถานการณ์ อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะชน และเป็นแหล่งข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

หนังสือเพื่อความเข้าใจชนเผ่าพื้นเมือง

นิทาน

เเนะนำ