วันจันทร์, สิงหาคม 2, 2021
หน้าแรก บล็อก หน้า 13
คำคม คนรักษ์ป่า "ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ" ------------- วันนี้แกนนำชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่างๆในภาคเหนือ จัดเวทีประชุมที่สมาคม IMPECT อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและวางแผนแนวทางการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน บนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่า โดยมีการขับเคลื่อนงานร่วมกันในนาม "เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง" ในเวทีประชุม มีการตั้งคำถามสำคัญว่า "อยากเห็นภาพของชนเผ่าพื้นเมือง กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอย่างไร?" แกนนำจากหลากหลายพื้นที่ ได้แสดงทัศนะกันอย่างหลากหลาย อาทิ นางสาว คะติมะ หลี่จา ชนเผ่าลีซู สมาชิกเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวว่า ตนอยากเห็น "ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง มีความมั่นคงในที่ดิน และอยู่อย่างถูกกฎหมาย"   ทางด้านนายหยั่ว ถนอมรุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้รู้ภูมิปัญญาม้ง กล่าวว่า "อยากเห็นชนเผ่าฯ อยู่กับกับป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และป่าอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่ถูกทำร้ายเช่นกัน" ส่วนนายพิพัฒน์ บุญปวน ตัวแทนชนเผ่ากะเหรี่ยง จากบ้านโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า "อยากเห็นการยอมรับจากสังคมว่า...
https://www.youtube.com/watch?v=WPCbLQCq1HQ งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวม้ง โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า หนึ่งหมื่นคน ทั้งที่เป็นชาวม้งจากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอื่น การขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงม้ง ซึ่งมีทั้งบทเพลงดั้งเดิม และเพลงสมัยใหม่ ที่สำคัญคือ มีกิจกรรมโยนลูกช่วงหรือลูกบอลผ้าให้กันและกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของหนุ่มสาวม้ง งานปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในหลายพื้นที่ตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น แต่สำหรับงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้ง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 มกราคม 2559 ณ สวนหลวง ร.9 หากท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้  
ฉันรู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อแอบได้ยินเด็กๆคุยกันว่า “เราไม่ต้องพูดภาษาคะฉิ่นเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นชาวเขา” “สราม่า” หรือ “ป้ามล” ของเด็กๆชนเผ่าคะฉิ่นแห่งบ้านใหม่สามัคคี  ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้พูดถึงความกังวลที่มีต่อเด็กๆในหมู่บ้าน  ป้ามลมีชื่อจริงว่า นางมล  มาลิ  เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2508 ปัจจุบันมีบุตรชายสองคนและบุตรสาวหนึ่งคน  ด้วยเหตุผลจากการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  ป้ามลและครอบครัวจึงต้องไปรับจ้างทำไร่ที่หมู่บ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  จึงทำให้ลูกๆของป้ามลพูดภาษาคะฉิ่นไม่ค่อยได้  และไม่นานมานี้เองได้ย้ายกลับไปยังหมู่บ้านใหม่สามัคคี  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชนเผ่าคะฉิ่นอาศัยอยู่  ทำให้ตนได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องคะฉิ่นอีกครั้ง “ตอนแรกๆที่กลับมาอยู่ใหม่ๆ ลูกๆพูดภาษาคะฉิ่นไม่ได้เลย  ฉันก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ลูกๆพูดภาษาตนเองไม่ได้  บ้านฉันตั้งอยู่ใกล้ๆถนน  ตอนเย็นๆจะมีเด็กมาเดินเล่นกันและคุยกันเป็นภาษาไทย  ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากที่เด็กๆ ไม่ยอมพูดภาษาของตนเอง  ต่างจากเด็กๆละหู่และจีน  ซึ่งยังพูดภาษาของตัวเองอยู่” ป้ามลได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กๆยอมพูดภาษาตนเอง  ยอมเรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าตัวเอง  เพราะทุกวันนี้คนแก่ๆก็เริ่มตายจากกันไปหมดแล้ว  โดยเฉพาะคนที่ทอผ้าเก่งๆในหมู่บ้านก็เหลือแค่สองคน  ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้คะฉิ่นจะยังมีตัวตนอยู่ได้อย่างไร  ซึ่งในขณะนั้นป้ามลก็ได้แต่คิด ...