วันอาทิตย์, กันยายน 19, 2021
หน้าแรก บล็อก หน้า 2
อัพเดทเรียลไทม์ ยอดบริจาคช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามตามแนวชายแดนไทย - พม่า
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย นำหมื่นสามพันกว่ารายชื่อ ชงกฎหมายชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสภาผู้แทน ย้ำไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือใคร ขณะที่ประธานสภาฯ ส่งตัวแทนมารับเรื่องไว้ วานนี้ (07 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 12.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นรายชื่อประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวน 13,020 รายชื่อ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เข้าสู่สภาฯ ขณะที่นายชวน...
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่อนหนังสือถึงนายกตู่ ยกหลักการสากลด้านการอนุรักษ์  IUCN ร่ายยาวเหตุผลหากยอมให้ชาวบ้านใจแผ่นดินกลับถิ่นเกิด อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและความมั่นคงชายแดน15 มีนาคม 2564 IMN ได้รับสำเนาจดหมายจากแหล่งข่าว เป็นเอกสารความยาวสี่หน้ากระดาษ ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอหลักการในการพิจารณาแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกลอย เนื้อหาจดหมายอ้างถึงหลักการสากลในการอนุกรักษ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ หรือ IUCN พร้อมทั้งเสนอให้นายกพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  “เข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา” และใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64, 65 แห่ง พรบ. อุทยานแห่งชาติ...
ชวนศึกษาเปรียบเทียบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสามฉบับ ที่คาดว่าจะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในปีนี้ ว่าแต่ทำไมถึงมีร่างกฎหมายถึง 3 ฉบับ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง IMN ขอสรุปความเป็นมาสั้น ๆ เพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านก่อนจะไปศึกษารายละเอียดจากร่างกฎหมายทั้งสามฉบับ  ดังนี้ ร่างที่หนึ่ง “ร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...” เป็นร่างแรกที่จัดทำกันโดยแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นตัวแทนจากทั่วประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์และรับฟังความเห็นจากชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 30 กลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนถูกเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ในยุค คสช. แต่เรื่องก็หยุดอยู่แค่นั้น ไม่มีการนำเข้าไปพิจารณาต่อ จนกระทั่งต้นปี...
เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 9 นาฬิกา บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมในนามภาคี #SAVEบางกลอย ประกาศเตรียมยกระดับการชุมนุมหากรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนมาลงนามในข้อตกลงแก้ไขปัญหาตามที่ ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า ได้รับปากกับชาวบ้านเมื่อวานนี้ ชี้ชาวบ้านยังไม่วางใจหากไม่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านบางกลอยเดินทางกลับชุมชนโดยไม่ถูกดำเนินคดี และข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้ารัฐ และแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ คือ ให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมทั้งกองกำลังสนธิระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ถอนกำลังออกจากชุมชนบางกลอยทันทีหยุดข่มขู่คุกคาม และสกัดกั้นการลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งและความช่วยเหลือจากประชาชนภายนอกให้แก่ชาวบ้านบางกลอยให้ยุติการดำเนินคดีกับแกนนำที่ได้รับหมายเรียกจาก สน. บางซื่อ จากกรณีที่ได้ไปยื่นหนังสือที่หน้ากระทรวงทรัพย์เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์...
Following their prior forced relocation by forestry officials without fair compensation or allocation of land, fifty Karen of all have fled back to their prior homes in the Kaeng Krajan Forest, to their...
ดูเหมือนว่าการโทษใครสักคนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการโทษตัวเอง และการกล่าวโทษคนที่ด้อยกว่าก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเขาไม่มีพื้นที่ให้โต้ตอบได้ ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหากลุ่มแรก ๆ กรณีหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5
ความเป็นมา ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประสบกับสารพัดปัญหา ทั้งเรื่องที่ดิน สิทธิในสัญชาติ การเข้าถึงระบบการศึกษาที่ ปัญหาการสูญหายของอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรม สาเหตุล้วนมาจากกฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงนำสู่การยกร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … เพื่อหวังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังประสบปัญหาและสถานการณ์อยู่มากมาย ทั้งในเรื่องนโยบาย กฎหมายและมาตรการที่ถูกนำไปปฏิบัติแบบไม่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนและขัดกับหลักเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่รัฐบาลไทยร่วมรับรองไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนทำให้เกิดการเลือกปฎิบัติ มีการข่มขู่ จับกุม คุมขัง และปรับไหมอยู่บ่อยครั้ง  นอกจากนี้ชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะสูญเสียอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองไปอย่างรวดเร็ว...
เร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แนะดันกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ฯ ให้สอดคล้องวิถีชุมชน
https://youtu.be/-1RGKVLJvBk ประกาศเจตนารมย์เครือข่ายรักษ์ลำน้ำสะเนียน-สไลตามที่จะมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำสะเนียนขึ้นมานั้น ได้สร้างความวิตกและความรู้สึกไม่มั่นคงในการเข้าไปทำกินในพื้นที่ และจะทำให้กระทบกับพื้นที่ทำกินและพื้นที่จิตวิญญาณของราษฎร ประมาณ 20,000 ไร่ ของบ้านสองแคว บ้านใหม่เจริญสุข บ้านกลางพัฒนา และหย่อมบ้านห้วยขาม ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทำให้ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์ลำน้ำสะเนียน-สไล ขึ้นมา เพื่อร่วมติดตามโครงการพัฒนาต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร และรณรงค์เชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า โดยชุมชน เรา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เมี่ยน ถิ่น และมละบริ ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาหลายชั่วอายุคน...