เสวนา: เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาร์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Roads to Federal Democracy in Myanmar” เวลา 13.30- 15.30น..

#ร่วมเสวนาโดย1. Khu Oo Reh (Karenni National Progressive Party, KNPP)

2. Khuensai Jaiyen (Restoration Council of the Shan State/Shan State Army, RCSS)

3. General. Ner Dah Mya (Karen National Defence Organisation, KNDO)

4. Naw K’Nyaw Paw (Karen Women’s Organization, KWO)

5. Chayan Vaddhanaphuti (Center for Ethnic Studies and Development, CESD)

6. Ashley John South (Research fellow, CESD

7. Elizabeth (Karenni Education Department)

8. Nang Snow (Back Pack Health Worker Team, BPHWT)

9. Khon Ja (Coordinator Kachin Peace Network).

#ดำเนินรายการโดย: Gam A. Shimray (Asia Indigenous Peoples Pact)

https://fb.watch/5VIkUFfXLu/