คชท. แถลงการณ์ประณาม ผู้ใช้ความรุนแรงต่อชนเผ่าพื้นเมือง ชาวเลราไวย์

คชท. แถลงการณ์ประณาม ผู้ใช้ความรุนแรงต่อชนเผ่าพื้นเมือง ชาวเลราไวย์

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประณามชายฉกรรจ์กว่าร้อยคน รุมทำร้ายชาวเลราไวย์บาดเจ็บ ทำลายข้าวของชาวบ้าน  วอนทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาอย่างสันติ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตาม มติ ครม. ชาวเล ปี 53 และยึดแนวปฏิบัติตามข้อตกลงสากลต่างๆ ด้วย

วันนี้ เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานกองเลขาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย หรือ คชท.  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ มีแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองบางส่วน ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ประณาม เหตุการณ์ที่มีชายฉกรรจ์กว่า 100 คน เข้าทำร้ายทุบตีชาวบ้านที่มาคัดค้านกลุ่มทุนรายหนึ่ง ที่กำลังทำการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางเดินลงหาด และพื้นที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนดั้งเดิม ในพื้นที่หาดราไวย์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายคน ในจำนวนนี้ มีชาวบ้าน 2 รายที่อาการสาหัสอยู่ รายละเอียดของแถลงการณ์ มีดังนี้

“แถลงการณ์
ประณามผู้ใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองชาวเล ตำบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มชายฉกรรจ์กว่า 100 คน กับชาวบ้านชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 11.30 น .โดยชายฉกรรจ์กลุ่มดังกล่าว พร้อมเครื่องจักรเข้าปิดทางสาธารณะเข้าออกพื้นที่ประกอบพิธีกรรมและที่จอดเรือ โดยใช้รถบรรทุกหินขนาดใหญ่พร้อมรถไถเพื่อปิดทางและทำลายเครื่องมือประมงชาวเลที่บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต มีชาวเลทั้งหญิงชายและเด็ก กว่า 100 คน ออกมาคัดค้าน ในขณะที่รถบรรทุกเทก้อนหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าออกทั้ง ๆ ที่ชาวเลนั่งขวางอยู่  และชายฉกรรจ์เข้าทำร้ายทุบตีชาวเลจนทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจานวนทั้งสิ้น 10 ราย ในจำนวนนี้ มี 2 รายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นได้เอารถไถกวาดเครื่องมือประมงและศาลาเฝ้าเรือของชาวเลได้รับความเสียหายยับเยิน

ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิชุมชนของพี่น้องชาวเลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง และเป็นการใช้อิทธิพลเถื่อนที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  ที่ประกาศเน้นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ขอประณามการกระทำอันป่าเถื่อนของกลุ่มบุคคลในครั้งนี้ คชท. ขอเรียกร้องให้นายทุนออกมารับผิดชอบและคืนความยุติธรรมให้กับชุมชน และขอให้ทุกฝ่ายแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต พร้อมกันนี้ คชท. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและให้ความเป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน และให้การแก้ไขปัญหายึดหลักการและแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และพันธกรณีระหว่างประเทศรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้แล้ว เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)
วันที่ 28 มกราคม 2559
ติดต่อประสานงาน นายศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้ประสานงาน คชท. โทร + 66 (0) 53 398 591 อีเมล์ nipt.secretary@gmail.com”

IMN รายงาน